Cataloge 1950 -1956

Triển lãm Tạ Tỵ 1950 – 1956:

 

Download ở đây:

Cataloge50_56